Jerzy Nowosielski

ur. 1923, Kraków

Jerzy Nowosielski

Biografia

Jeden z najważniejszych polskich malarzy 2. połowy XX wieku. W 1940 rozpoczął naukę w Staatliche Kunstgewerbeschule Krakau u profesora Stanisława Kamockiego. W latach 1942–1943 podczas nowicjatu studiował ikonopisarstwo w unickiej Ławrze Uniowskiej św. Jana Chrzciciela w Uniowie. Po powrocie do Krakowa związany był z kręgiem przyszłej Grupy Krakowskiej. W latach 1945 - 1947 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesora Eugeniusza Eibischa. 
 ...
Na początku swej drogi artystycznej był asystentem Tadeusza Kantora który pozostawał pod wpływem Tadeusza Brzozowskiego. W okresie socrealizmu zajmował się sztuką sakralną oraz scenografią. Swoją pierwszą wystawę miał w 1955, zaraz potem reprezentował Polskę na Bienalle w Wenecji (1956) i w Sao Paulo (1959).Od 1976 był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Grupy Młodych Plastyków oraz Grupy Krakowskiej. 
W 1996 wspólnie z żoną Zofią założył Fundację Nowosielskich, której celem jest wspieranie wybitnych osiągnięć kultury polskiej poprzez przyznawanie stypendiów i dorocznych nagród.
Jerzy Nowosielski został pochowany 26 lutego 2011 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.