Keiji Matsumoto

ur. 1988, Tokio

Keiji  Matsumoto

Biografia

Urodzony w 1988 r. w Tokio. Magister sztuki, grafik, rysownik. W latach 2009-2014 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2012 r. wyjechał do Accademia di Belle Arti Bologna, w ramach programu Erasmus. Tam też z sukcesem wziął udział w wystawie zbiorowej Faro Fare Arte. W 2014 roku uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej u prof. Piotra Smolnickiego, z ilustracji u dr hab. Grażyny Lange oraz aneks z rysunku u dr. hab. Jacka Staszewskiego. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, gdzie zajmuje się rysunkiem. Brał udział w I Międzynarodowym Triennale Rysunku Studentów MTRS 2014, otrzymał wyrόżnienie na I Warszawskiej Bitwie Rysunkowej (29 marca 2015). Brał udział w wystawie ,,Figurama 2015”, Katerda 2.0 Rysunek (25 kwietnia 2015) oraz w Galerii miniART w Polskim Radio (17 czerwca 2015).

Podstawą twórczości Matsumoto jest swobodny ruch, u którego podstawy leży filozofia hitsuzendō - wypływająca z buddyzmu Zen sztuka medytacji stworzona przez mistrzów kaligrafii. Tutaj pędzel staje się przedłużeniem ręki, częścią ciała artysty, ale co ważne, przynależy też ciału w jego duchowym aspekcie. Każde pociągnięcie pędzla, poprzez gest, staje się dosłownie stawaniem się artysty, który musi wejść w stan afirmatywnej kontemplacji, aby ciało, w nieskrępowany sposób, mogło oddać na papierze idealną unikatową kreskę.
 
Główną inspiracją Matsumoto stali się przedstawiciele współczesnej awangardowej kaligrafii. Zafascynowany dynamiką, swobodą i siłą wyrazu jaka płynie z ich prac, rozpoczął własne poszukiwania artystyczne. Stopniowo oswajał coraz większe powierzchnie, używając szerokiego pędzla, z impetem rozprowadzał tusz po szerokich połaciach papieru, by następnie precyzyjnie rozwijać abstrakcyjne, organiczne formy. 
 
Prace Matsumoto nawiązują do bogatej historii kaligrafii. Staje się ona punktem wyjścia w poszukiwaniach jego własnej formy i ekspresji. Tylko w niektórych pracach dostrzeżemy odwołania do ideogramów znanych z alfabetu abstrakcyjnych pojęć języka japońskiego. W większości bowiem prezentowanych prac, artysta w sposób niezwykle indywidualny, intuicyjny miesza porządki realnego oraz abstrakcyjnego świata. Plamienie, zarysowywanie bieli czernią, stają się u Matsumoto sposobem utrwalania myśli, wyrazem postawy artystycznej, ale i sposobem ewokującym procesualnie rozumiane jawienie się życia. 
 
Obcowanie z graficzno-malarskimi ideogramami Keijiego, to szansa na refleksję nad świadomością koincydencji kontroli i przypadku - w sztukach wizualnych, muzyce, tańcu, ale i w życiu każdego człowieka.
dr Sylwia Świsłocka-Karwot