Wojciech Zubala

ur. 1964

Wojciech Zubala

Biografia

Ukończył studia w 1989 roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni prof. Jana Tarasina. Od dyplomu związany jest z rodzimą uczelnią, z rodzimym wydziałem. Współtworzył, prowadzoną przez Leona Tarasewicza, legendarną już Gościnną Pracownię Malarstwa warszawskiej Akademii. Obecnie prowadzi samodzielną pracownię malarstwa z tytułem profesora zwyczajnego. Jest także prorektorem do spraw studenckich. Równolegle do malarstwa zajmuje się projektowaniem graficznym oraz fotografią; zdobywa liczne wyróżnienia na międzynarodowych konkursach fotograficznych. Tworzył obiekty przestrzenne z obszaru tkaniny eksperymentalnej. W sztuce interesuje go otwarcie na interdyscyplinarność rozumienia zjawisk. Iluzja rzeczywistości, jak przekonuje Zubala, to tym samym rzeczywistość iluzji. W związku z tym pozostaje na styku realności i abstrakcji. Jego obrazy mieszczą w sobie potencjalność znaczeń, odczytań, pobudzają skojarzenia.