Polityka Prywatności

Hos Gallery

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników witryny internetowej Hos Gallery znajdującej się pod adresem www.hosgallery.pl

 

1. DANE OSOBOWE

 

1.A Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z roporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-zwane dalej RODO). Oficjalny tekst rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.B Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Fundacja Sztuk Dwie z siedzibą ul. Burakowska 16/U4, 01-066 w Warszawa, NIP: 527284002, Regon: 369554103.

1.C Dane osobowe przekazywane Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres Użytkownika, adres email, numer telefonu, przetwarzane są:- w celu udzielania odpowiedzi na pytania i prośby użytkowników, którzy podadzą swoje dane podczas kontaktu, za pomocą wiadomości email lub telefonicznego z administratorem witryny Hos Gallery;- w celu dostarczenia na adres email Newslettera Hos Gallery pod warunkiem, że użytkownicy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie. Galeria HOS kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przy użyciu adresu e-mail.

1.D Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera.

1.E Administrator witryny Hos Gallery nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami, kiedy użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu pozyskaniu i przetwarzaniu tych danych.

1.F Galeria HOS zastrzega sobie możliwość korzystania z narzędzi internetowych takich jak Google Analytics w celu prowadzenia statystyk ilości odsłon.

1.G Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

1.H Dane osobowe Klientów są przetwarzane przy użyciu profesjonalnego oprogramowania do zarządzania galeriami sztuki ”ArtSaas”, dostarczanym przez firmę ArtSaas Cecylia Grabek, ul. Rubinowa2/57,20-575 Lublin, NIP9462296057. Mamy podpisaną stosowną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

2. PLIKI COOKIES

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez Użytkowników, takich jak: IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, czas wizyty oraz przeglądane treści. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.

 

3. Postanowienia końcowe

Strona internetowa galerii HOS może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zachęcamy Klientów, by po przejściu za pośrednictwem strony galerii HOS na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


Galeria zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: biuro@hosgallery.pl

 

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.